Vreemdelingenrecht advocaat

Vreemdelingenrecht advocaat

De advocaten van Nourhussen & Rinkes Advocaten zijn gespecialiseerd op een breed terrein van het vreemdelingenrecht. Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Hierbij staat de relatie tussen overheid en burger centraal. Het vreemdelingenrecht bestaat uit twee onderdelen, te weten het reguliere vreemdelingenrecht en het vluchtelingenrecht of asielrecht.

Bij vluchtelingenrecht of asielrecht gaat het om het geval waarin iemand omwille van zijn veiligheid zijn land ontvlucht. Er kan sprake zijn van politieke, religieuze gronden maar ook geaardheid kan een reden zijn om het land van herkomst te ontvluchten. Momenteel zijn wereldwijd miljoenen mensen op de vlucht. Ook Nederland krijgt te maken met vluchtelingen die om bescherming vragen. Het beleid is echter zeer restrictief waardoor het steeds moeilijker wordt om in aanmerking te komen voor bescherming. Om deze reden is het van groot belang om bijstand te krijgen van gespecialiseerde advocaten met kennis en ervaring van het Nederlands beleid, het internationaal recht zoals het Vluchtelingenrecht en diverse Europese verordeningen en richtlijnen. De advocaten van Nourhussen & Rinkes Advocaten kunnen met ruim twintig jaar ervaring de juiste rechtsbijstand verlenen.

Men spreekt van regulier vreemdelingenrecht als het gaat om vreemdelingenrecht dat geen betrekking heeft op het vluchtelingenrecht. Denk bijvoorbeeld aan gezinshereniging of wanneer er sprake is van of visum voor kort- of lang verblijf, verblijf als student, als iemand Nederlander wil worden en vreemdelingenbewaring.

Gezinshereniging advocaat

Bij gezinshereniging gaat het om de hereniging van gezinsleden – partners en kinderen – die door omstandigheden, vaak migratie, van elkaar gescheiden zijn. In dat geval bestond de gezinsband al voordat de hoofdpersoon in Nederland verbleef.

Is de gezinsband pas ontstaan terwijl de hoofdpersoon al in Nederland verbleef, dan is er formeel sprake van gezinsvorming.

Gezinshereniging is een fundamenteel mensenrecht. De nationale regels hieromtrent zijn echter ingewikkeld en strikt. Zo moet u voldoen aan de inkomenseis, de relatie moet aangetoond worden en uw partner in het buitenland moet aan het inburgeringsvereiste voldoen. Het is daarom van groot belang om een MVV-aanvraag goed voor te bereiden en vóór het indienen van de aanvraag de benodigde documentatie te verzamelen. Hierbij is kennis van het Nederlands beleid en van Europese regelgeving en richtlijnen van groot belang. De advocaten van Nourhussen & Rinkes Advocaten kunnen u daarbij helpen.

Nareis advocaat

Ook een vluchteling die in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen, heeft recht op gezinshereniging. Dit betekent dat zijn of haar gezinsleden naar Nederland mogen komen. Dit noemt men de nareisprocedure. Ook daarvoor gelden specifieke regels die strikt zijn. De advocaten van Nourhussen & Rinkes Advocaten kunnen u bij de aanvraag ondersteunen en bij een afwijzing bijstaan in gerechtelijke procedures tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Rechtsgebieden

 

Vreemdelingenrecht

Bestuursrecht

Familierecht