Vreemdelingenbewaring/ terugkeerbesluit/ inreisverbod/ ongewenstverklaring advocaat

Vreemdelingenbewaring/ terugkeerbesluit/ inreisverbod/ ongewenstverklaring advocaat

Het kan voorkomen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en/of de Vreemdelingenpolitie vindt dat u niet of niet langer in Nederland mag blijven en zij u om die reden in vreemdelingenbewaring nemen om u Nederland uit te zetten. Nourhussen & Rinkes advocaten kunnen u bijstaan om een dergelijke vreemdelingenbewaring te voorkomen of op te heffen.
Aan de vreemdelingenbewaring moet een terugkeerbesluit naar het land van herkomst ten grondslag liggen, ook tegen een dergelijk terugkeerbesluit kan worden geprocedeerd. Eveneens tegen het opleggen van een inreisverbod – een verbod om voor een jaar of meerdere jaren het Europese grondgebied binnen te komen -, dat als gevolg van een terugkeerbesluit aan u kan worden opgelegd. Dat geldt tevens voor een ongewenst verklaring – een verbod om in Nederland te zijn, alleen EU-onderdanen kunnen voor wat betreft Nederland ongewenst worden verklaard. Ook in dergelijke zaken zijn Nourhussen & Rinkes Advocaten gespecialiseerd.
Met alle hierboven genoemde zaken hebben wij meer dan ruime ervaring.

Rechtsgebieden

 

Vreemdelingenrecht

Bestuursrecht

Familierecht