Verblijfsvergunning op humanitaire gronden advocaat

Verblijfsvergunning op humanitaire gronden advocaat

Om in aanmerking te kunnen komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden moet er sprake zijn van een situatie die niet zonder meer onder een specifiek verblijfsdoel te brengen is. Er moet sprake zijn individuele, schrijnende omstandigheden. Dat heet ook wel klemmende redenen van humanitaire aard. U kunt hierbij denken aan slachtoffers van huiselijk geweld, slachtoffers van mensenhandel, vrouwen die tegen hun wil achtergelaten zijn in hun land van herkomst, vreemdelingen die buiten hun schuld Nederland niet kunnen verlaten en/of alle andere situaties waar geen duidelijk omschreven andere grond voor verblijf bestaat. Het moet gaan om een combinatie van bijzondere omstandigheden waardoor een vreemdeling onder geen beding terug kan naar zijn of haar land van herkomst. De aanvragen of procedures die op deze grond moeten worden gevoerd, zijn vaak ingewikkeld. In het bijzonder omdat er veel bewijs moet worden verzameld. Nourhussen & Rinkes Advocaten kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Rechtsgebieden

 

Vreemdelingenrecht

Bestuursrecht

Familierecht