Visum advocaat

Visum advocaat

Er zijn verschillende soorten visa. Zo kunnen buitenlanders een visum nodig hebben voor kort verblijf zoals vakantie, toerisme, familiebezoek maar ook voor zaken, een sportevenement, voor doorreis, of met het oog op langer verblijf.

Een visum kort verblijf wordt ook wel een bezoekvisum, Schengenvisum of toeristenvisum genoemd. Hiermee kunnen buitenlanders maximaal drie maanden in Nederland verblijven. Aan een dergelijk visum zijn voorwaarden verbonden. Zo dient men een paspoort, een ziektekostenverzekering te bezitten en er mag geen vestigingsgevaar zijn.

Omdat het aanvragen van een visum en het maken van bezwaar na afwijzing geld/ leges kost – zie website van de IND www.ind.nl, is het raadzaam dat u vóór de aanvraag en na afwijzing een advocaat inschakelt om uw kansen op succes te vergroten. De advocaten van Nourhussen & Rinkes Advocaten kunnen u daarbij helpen.

Buitenlanders die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven of een verblijfsvergunning willen aanvragen omdat zij zich in Nederland willen gaan vestigen vanwege gezinshereniging of een andere doel zoals werk of studie, moeten meestal eerst in het bezit zijn van een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV).

De MVV en de daaropvolgende verblijfsvergunning worden sinds de invoering van de Wet modern migratiebeleid (MoMi) in 2013 in één procedure tegelijkertijd verzocht; de procedure om toelating én verblijf (TEV).

De MVV kan worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassades of consulaten in het land van herkomst, maar sinds 2013 kan dat ook door de hoofdpersoon/ referent in Nederland bij de IND worden aangevraagd.

De advocaten van Nourhussen & Rinkes Advocaten kunnen u informeren over de vereisten voor een MVV, u helpen bij het indienen van een aanvraag en bij een afwijzing voor u bezwaar en beroep aantekenen.

Andere redenen

Ook als u een verblijfsvergunning wilt aanvragen voor een andere reden, zoals studie, arbeid in loondienst of als zelfstandige of voor medische redenen of u heeft problemen met leges en inburgering, kunt u de advocaten van Nourhussen & Rinkes Advocaten benaderen.

Nationaliteit/ naturalisatie advocaat

Of en wanneer u in aanmerking komt voor een Nederlands paspoort, is vaak een gecompliceerde kwestie. Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden, veel informatie daarover vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst; .

Nourhussen & Rinkes advocaten kunnen u behulpzaam zijn inzake het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, de aanvraag daartoe of bij het adviseren dan wel procederen bij een mogelijke afwijzing van verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. Tevens kunnen wij u bijstaan indien verlies van de Nederlandse nationaliteit dreigt.

Rechtsgebieden

 

Vreemdelingenrecht

Bestuursrecht

Familierecht