Medische behandeling/ artikel 64 Vreemdelingenwet advocaat

Medische behandeling / artikel 64 Vreemdelingenwet advocaat

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op medische gronden, indien u een specifieke medische behandeling in Nederland nodig heeft of van u niet gevergd kan worden een reeds in Nederland ingezette medische behandeling te onderbreken. Nourhussen & Rinkes Advocaten kunnen u behulpzaam zijn bij de aanvraag voor een dergelijke verblijfsvergunning of afwijzing daarvan.

In bijzondere gevallen is het mogelijk uitstel van vertrek uit Nederland op medische gronden – zogenaamde artikel 64 Vw-procedure – te verkrijgen. Daarbij moet gedacht worden aan de omstandigheid dat als u Nederland zou moeten verlaten, er een medische noodsituatie zou ontstaan. Ook bij een dergelijke procedure kunnen Nourhussen & Rinkes Advocaten u bijstaan.

Rechtsgebieden

 

Vreemdelingenrecht

Bestuursrecht

Familierecht