Familierecht

Personen en familierecht

Onder personen- en familierecht vallen echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatie en andere problemen in de familierechtelijke sfeer

Een echtscheidingsprocedure wordt opgestart door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank door een advocaat. De enige wettelijke grond voor echtscheiding is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht.

De andere echtgenoot kan na indiening van het verzoekschrift gedurende zes weken nadat de deurwaarder het verzoekschrift heeft betekend, een verweerschrift indienen.

Naast de echtscheiding zelf moeten er meestal nog meer zaken geregeld worden.  Zoals het gebruik van de woning, het vaststellen van kinder- en/of partneralimentatie, de woonplaats van de kinderen en een omgangsregeling met de kinderen. Daarnaast moet uiteraard ook de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld worden, waaronder de echtelijke woning, de inboedel, het vermogen en de schulden.

Nadat beide partijen de schriftelijke stukken bij de rechtbank hebben ingediend, wordt door de rechtbank een zittingsdatum ingepland. Op deze zitting worden partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunten nader toe te lichten en te reageren op het verweer van de ander. Hierna zal de rechter een beslissing nemen, die wordt vastgelegd in een beschikking. Tegen deze beslissing van de rechtbank kan gedurende drie maanden hoger beroep worden ingesteld.

De echtscheiding komt pas formeel tot stand nadat de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente is ingeschreven. Deze inschrijving moet binnen zes maanden na afloop van de hoger beroepstermijn plaatsvinden. Als dit niet binnen die termijn gebeurt, verliest de beschikking haar kracht en blijft het huwelijk in stand.

Indien beide partners over alle afspraken eensgezind zijn, is het mogelijk om samen naar een advocaat te gaan. In dat geval kan mr. Nourhussen voor u een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding indienen.

Mr. Nourhussen is één van de weinige advocaten in de regio die naast het asiel- en reguliere vreemdelingenrecht ook nog personen- en familierechtzaken behandelt. Zodra een echtscheidingszaak enige raakvlaken heeft met de verblijfsrechtelijke positie van personen en het internationaal recht, wordt er regelmatig beroep op haar gedaan.

Ook in het geval van asielzoekers of personen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse komt het voor dat mensen willen scheiden. In dergelijke situaties is het verstandig dat er een advocaat beschikbaar is die naast het asiel- en het reguliere vreemdelingenrecht ook personen-en familierechtzaken behandelt en andersom. Mr. Nourhussen kan u daarbij helpen.

Rechtsgebieden

 

Vreemdelingenrecht

Bestuursrecht

Familierecht