Disclaimer

Disclaimer

Nourhussen & Rinkes Advocaten is de gemeenschappelijke naam van de twee zelfstandig opererende advocaten mr. J. Nourhussen en mr. M.J.A. Rinkes die ieder voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn
Alhoewel Nourhussen & Rinkes Advocaten ernaar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites.
Nourhussen & Rinkes Advocaten kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website.
In geen enkel geval is Nourhussen & Rinkes Advocaten aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is Nourhussen & Rinkes Advocaten niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.
Nourhussen & Rinkes Advocaten kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging.