Over ons

Mevr. mr. J. Nourhussen

Mr. Jemilla Nourhussen (1971) heeft haar studie rechten aan de Universiteit Utrecht gevolgd met afstudeerrichting civiel recht.

Op 15 juni 1998 studeerde zij af. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij Froon en Helmonds Advocaten in Amsterdam.

Na haar studie is zij in 1998 een jaar als juriste werkzaam geweest bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam, in Den Haag en daarna 8 jaar bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel in Arnhem. Zij is sinds 23 februari 2007 advocaat en heeft van januari 2008 tot januari 2011 als zelfstandig advocaat ondernemer bij Daniels en Partners Advocaten in Arnhem gewerkt.

Per 1 januari 2011 is zij haar eigen kantoor Nourhussen & Rinkes Advocaten in Arnhem gestart.

Mr. Nourhussen is met name gespecialiseerd in het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht/ migratierecht.

Het bestuursrecht, procedures betreffende mensenhandel en het personen- en familierecht behoren eveneens tot haar rechtsterreinen.

Momenteel specialiseert mr. Nourhussen zich in internationale echtscheidingen. In haar vreemdelingenpraktijk komt het geregeld voor dat mensen willen scheiden. Een scheiding kan gevolgen hebben voor de verblijfsrechtelijke positie van een persoon. In dergelijke situaties is het verstandig dat er een advocaat beschikbaar is die naast het asiel- en het reguliere vreemdelingenrecht ook personen- en familierechtzaken behandelt en andersom. Mr. Nourhussen kan u daarbij helpen.

Mr. Nourhussen is lid van de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV), de Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingen (Stichting Migratierecht Nederland) en de Specialisatievereniging Asiel en Migratierecht (SVMA).

Mr. Nourhussen heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en grote interesse in mensenrechten en internationale vraagstukken. Met haar migratieachtergrond heeft zij grote affiniteit met vluchtelingen en andere migranten. Zij is een betrokken en een toegewijde advocaat die altijd alles in het werk stelt om uw zaak zo goed mogelijk te behartigen.

Mevr. mr. M.J.A. Rinkes

Mr. Marianne Rinkes (1961) heeft haar studie rechten gevolgd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met als afstudeerrichting bestuursrecht waaronder vreemdelingenrecht. Zij studeerde af op 25 augustus 1988.

Tijdens haar studie was zij betrokken bij de Stichting Rechtswinkel Venlo e.o. en werkte zij bij Juridisch en Bestuurlijk Adviesbureau Klaassen in Nijmegen.

Na haar studie is zij van 1989 tot en met 1990 werkzaam geweest als juridisch vrijwilliger en consulent werkgroepen in de Asielzoekerscentra Zuid-Nederland bij de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland.

Daarna was zij vanaf 1990 werkzaam op het gebied van asiel- en vluchtelingenrecht voor het Bureau voor Rechtshulp Eindhoven, Bureau voor Rechtshulp Zwolle en vanaf 1996 voor de Stichting Rechtsbijstand Asiel Nederland. Zij verleende deze rechtsbijstand vanuit verschillende locaties en vanaf 1996 vanuit het juristenkantoor in Arnhem.

Zij is sinds 25 augustus 2006 advocaat en heeft van januari 2008 tot januari 2011 als zelfstandig advocaat ondernemer bij Daniels en Partners Advocaten te Arnhem gewerkt.

Per 1 januari 2011 is zij haar eigen kantoor Nourhussen & Rinkes Advocaten in Arnhem gestart.

Mr. Rinkes heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in het reguliere vreemdelingenrecht/ migratierecht en asielrecht.

Zij is lid van de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV), de Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingen (Stichting Migratierecht Nederland).

Het Bestuursrecht en zaken met betrekking tot mensenhandel behoren eveneens tot haar rechtsterreinen.

Mr. Rinkes heeft vanaf het begin van haar carrière bewust gekozen voor de sociale advocatuur. Zij  zet zich al ruim 28 jaar in voor cliënten die bijstand nodig hebben in het bijzonder in het migratierecht.